Technical Journals

Sivertsen, E & Bruaset, S: Nå tilbyr SINTEF teknisk godkjenning av overvannsløsninger. Byggeindustrien 14/2019 s 28

Kvande, T, Time, B & Almli, I: Lite er godt. Byggeindustrien 14/2019 s 30

Andenæs, E: Risiko i det blå taket. Byggeindustrien 13/2019 s 38

Johannessen, B.G & Muthanna, T.M: Grønne tak og overvannshåndtering. Byggeindustrien 11/2019 s 35

Johansen, K.S & Stagrum, A.E: Takrenne for BIPV-tak. Byggeindustrien 10/2019 s 32

Hoven, L.E: Overvannssektoren i Norge er midt i et grønt skifte. VA-forum 01/2019

Sivertesen, E & Muthanna, T: Bærekraftig overvannshåndtering. VA-forum 01/2019

Wahlstrøm, S & Kvande, T: Etterspurt massivtreanvisning. Byggeindustrien 09/2019 s 55

Kvande, T & Bakken, N: Erfaringar med puss på isolasjon. Murmesteren 01/2019 s 22-23

Hauge, Å. L, Gradeci, K, Labonnote, N & Sivertsen, E: Skadedata fra forsikringsselskapene. Vannspeilet 01/2019, s. 32-33

Wahlstrøm, S & Kvande, T: Erfaringer med bygging i massivtre. Byggeindustrien 03/2019 s 43

Sivertsen, E & Muthanna, T: Finn de beste stedene for infiltrasjon av overvann. Byggeindustrien 2/2019 s 28-29

Kvande, T & Time, B: Rammeverk for klimatilpassing. Byggeindustrien 01/2019 s 46

Kalsnes, B, Farrokh, N, Eidsvig, U, Hauge, Å. L, Siversten, E, Time, B & Vasbotten, M: Klimarisiko. Naturen 6/2018 s. 231

Kvande, T & Bakken, N: Puss på isolasjon - erfaringar. Byggeindustrien 17/2018 s 40

Skrede, T.I & Muthanna, T: Bygater som flomveier. Byggeindustrien 14/2018 s 38

Muthanna, T & Time, B: Fordrøyende tak. Byggeindustrien 11/2018 s 37

Elvebakk, K: Flere fordeler ved ombygging til fordrøyende tak. Byggeindustrien 11/2018 s 36

Eggen, E, Røer, O & Gullbrekken, L: Nok luft til taket. Byggeindustrien 10/2018 s 39

Stagrum, A.E & Andenæs, E: Fuktopptak i plastisolasjon. Byggeindustrien 9/2018 s 35

Pettersson, K, Johansson, P & Kalagasidis, A.S: En introduktion til dagvattenflödesmodellering i gröna tak. Bygg & teknik 4/2018 s 19-21

Nes, M, Trommer, M & Hauge, Å.L: Kommuner skal sikre blågrønn kvalitet i byggeprosjekter – få bruker tilgjengelig verktøy. Byggeindustrien 6/2018 s 32

Andenæs, E: Lite forskning på drift av grønne tak. Byggeindustrien 5/2018 s 38

Depina, I: Kan forutsi jordskred ved å observere skråninger. Byggeindustrien 4/2018 s 60-61

Gullbrekken, L: Nye råd om lufting av store tretak. Byggeindustrien 4/2018 s 56-57

Kvande, T & Tajet, H.T.T: Norske ekstremvêr. Byggeindustrien 3/2018 s 32

Lohne, J: Dannelse og utdannelse. Byggeindustrien 2/2018 s 33

Hisdal, J-M, De Weerdt, K, Strømmen, I & Kvande, T: UROP rulerByggeindustrien 19/2017 s 34

Balstad, S, Muthanna, T & Sivertsen, E: Vinteråpne regnbed. Byggeindustrien 15/2017 s 60

Slapø, F & Kvande, T: Våt murmørtel gir best heft. Murmesteren 4/2017 s 32-34

Fornes, P: Flomskred-modellering. Byggeindustrien 13/2017 s 32

Slapø, F, Kvande, T & Bakken, N: Bortkastet impregnering mot slagregn. Byggeindustrien 12/2017 s 56

Tsegaw, T.A & Alfredsen, K: Flomrisikomodeller for små nedbørfelt. Byggeindustrien 11/2017 s 46

Hauge, Å.L & Ebeltoft, M: Gode nettverk gjør klimatilpasning muligByggeindustrien 11/2017 s 47

Slapø, F & Kvande, T: Mørtelkonsistens - stor betydning, liten oppmerksomhetmur+betong 2/2017 s 51-52

Rognstad, A.B & Muthanna, T.M: Vannrensing med søppelrester. Byggeindustrien 10/2017 s 38

Sivertsen, E & Drageset, A: Utvikler kunnskapsportal for overvann. Byggeindustrien 9/2017 s 38

Slapø, F & Kvande, T: Best med våt murmørtel. Byggeindustrien 8/2017 s 34

Asphaug, S: Bedre løsninger for konstruksjoner under bakken. Byggeindustrien 7/2017 s 32

Eidsvig, U & Chiu, J: Håndteres skredrisiko godt nok i Norge? KommunalTeknikk 1-2017 s 24-27

Kvande, T & Bohne, R.A: ZEB Flexible Lab i undervisningByggeindustrien 4/2017 s 32

Gullbrekken, L: Effektiv vinddrevet lufting av tak. Byggeindustrien 1/2017 s 36

Gullbrekken, L, Grynning, S, Kvande, T & Time, B: Klimatilpassa tretak for fremtidens bygninger. Tre & Profil 5/2016 s 56-57

Thodesen, B & Time, B: Når taket dørByggeindustrien 17/2016 s 122

Hauge, Å.L: Overveldende mange veiledere om klimatilpasningByggeindustrien 15/2016 s 40

Gullbrekken, L: Nye råd om bruk av konveksjonssperre. Byggeindustrien 14/2016 s 34

Thi Le: Modelltesting gir bedre sikring mot skred. Byggeindustrien 12/2016 s 32

Kvande, T & Jacobsen, T: Vi bygger nullutslippslaboratoriumByggeindustrien 10/2016 s 41

Sivertsen, E Time, B & Kvande, T: Klima 2050 – Hva skal vi gjøre? Vann 2/2016 s 194-196

Azrague, K, Raspati, G, Muthanna, T.M, Andersen, J.E & Lindseth, H.K.H: Specific stormwater solutions to be tested within the research Based Innovation Centre (SFI) Klima 2050. Vann 2/2016 s 197-199

Sivertsen, E & Time, B: Vi trenger nye løsninger for overvannshåndtering. Byggeindustrien 6/2016 s 35

Geving, S: Smarte dampsperrer. Byggeindustrien 17/2015 s 98

Kvande, T: Teglmur i regnvêr. Byggeindustrien 16/2015 s 102-103

Sægrov, S: Ned med vannet! Byggeindustrien 15/2015 s 224

Kvande, T: Nytt klima: Nye laster. Byggeindustrien 11/2015 s 36

Gullbrekken, L: Problematiske tak. Byggeindustrien 10/2015 s 43

Thorolfsson, S.T: Blågrønne overvannsløsningerByggeindustrien 9/2015 s 42