Popular scientific articles, debates and chronicles

Kirkhhus, A: Trygg overvannshåndtering - et kommunalt ansvar. Kronikk. Kommunal-rapport.no. 04.10.2019

Time, B & Lohne, J: Dette må til om vi skal klare å håndtere styrtregn og flom. Kronikk. Gemini.no 23.09.2019

Time, B & Lohne, J: Dette må til om vi skal klare å håndtere styrtregn og flom. Kronikk. Dagens Næringsliv 19.09.2019

Salvesen, A, Berg, J.E, & Kvålshaugen, R: Vilt og vått. Kan temmes. Kronikk. Dagsavisen 13.12.2018

Hauge, Å.L, Strømø, E.B, Andreassen, S.A & Flyen, C: Bli god på klimatilpasning gjennom nettverk. Kronikk. Kommunalrapport. 23.10.2018

Lisø, K.R, Smelhus, R: Bedre prosjekter for pengene. Kronikk, Klima. Dagens Næringsliv 03.10.2016

Lisø, K.R, Rød, S: Ledelse i det grønne skiftet. Kronikk. Teknisk Ukeblad 8/2016

Lisø, K.R: Alt var mye bedre etter krigen. Gjestekommentar. bygg.no 31.07.2016

Brekkhus, A: Byggenæringen står i en særstilling i klimaarbeidet. Leder. Byggeindustrien 8/2016 s 3

Egge, H: Filter fjerner forurensning i overvann. Forskning av Kamal Azrague og Gema Raspati. Gemini.no 31.03.2016

Stene, R: Dagens bygg må tåle klimaet i 2050. Kronikk. Teknisk Ukeblad 3/2016 s 79

Kvande, T, Lisø, K.R, Hygen, H.O, Time, B: Mot normalt! Byggeindustrien 15/2015 s 222-223

Brekkhus, A: Etabler Klima 2050. Leder. bygg.no 24.06.2014

Lisø, K.R: Norge drukner. Gjestekommentar. bygg.no 23.06.2014