Klima 2050 Reports

Kalsnes, B & Capobianco, V: Nature-Based Solutions. Landslides Safety Measures. Klima 2050 Report 16. Trondheim 2019. ISBN :978-82-536-1638-4

Kliewer, D.P & Sivertsen, D: Sustainable urban drainage systems (SUDS) area detection using GIS. Klima 2050 Report 15. Trondheim 2019. ISBN: 978-82-536-1609-4

Time, B (Ed.): Annual Report 2018. Klima 2050 Report 14. Trondheim, 2018. ISBN: 978-82-536-1612-4

Eidsvig, U: Håndtering av skredrisiko. Klima 2050 Report 13. Oslo 2019. ISBN 978-82-536-1609-4

Sivertsen, E, Elvebakk, K, Kvande, T & Time B: Klimatilpasset bygning. Anvisning for anskaffelse i plan- og byggeprosessen. Klima 2050 Report 12. Trondheim 2019 . ISBN 978-82-536-1610-0

Hauge, Å, Flyen, C, Venås, C, Aall, C, Kokkonen, A, Ebeltoft, M: Attitudes in Norwegian insurance companies towards sharing loss data. Klima 2050 Report 11. Trondheim 2018 . ISBN 978-82-536-1590-5

Elvebakk, K, Time, B, Skjeldrum, P.M & Kvande, T: Ombygging til blågrønne og blågrå tak. Problemstillinger og sjekklister. Klima 2050 Report 10. Trondheim, 2018. ISBN 978-82-536-1583-7

Hauge, Å.L, Hanssen, G.S, Flyen, C & Strømø, E.B: Nettverk for å lære klimatilpasning. Hvorfor og hvordan? Klima 2050 Report 9. Trondheim, 2018. ISBN 978-82-536-1582-0

Time, B (Ed.): Annual Report 2017. Klima 2050 Report 8. Trondheim, 2018. ISBN: 978-82-536-1570-7

Jotte, L, Raspati, G & Azrague, K: Review of stormwater management practices. Klima 2050 Report 7. Trondheim, 2017. ISBN: 978-82-536-1545-5

Labonnote, N: Stormwater-related databases - Review and Recommendations. Klima 2050 Report 6. Trondheim, 2017. ISBN: 978-82-536-1541-7

Time, B (Ed.): Annual Report 2016. Klima 2050 Report 5. Trondheim, 2017. ISBN: 978-82-536-1538-7

Hauge, Å.L, Flyen, C, Almås, A-J & Ebeltoft, M: Klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - samfunnsmessige barrierer og drivere. Klima 2050 Report 4. Trondheim, 2017. ISBN 978-82-536-1532-5

Hauge, Å.L, Almås, A-J & Flyen, C: Veiledere for klimatilpasning av bygninger og infrastruktur - oversikt og tematisk analyse. Klima 2050 Report 3. Oslo, 2016. ISBN 978-82-536-1518-9

Chiu, J.K.Y & Eidsvig, U: Surveying perception of landslide risk management. Klima 2050 Report 2. Trondheim, 2016. ISBN 978-82-536-1509-7

Time, B (Ed.): Annual Report 2015. Klima 2050 Report 1. Trondheim, 2016. ISBN: 978-82-536-1504-2