Other publications


Devoli, G, Bell, R & Cepeda, J: Susceptibility map at catchment level, to be used in landslide forecasting, Norway. NVE report 1, 2019

Sivertsen, E, Muthanna, T & Time, B: Permeable dekker med belegningsstein i betong håndterer overvann, Belegningsstein, oktober 2018.

Nordkvelle, T: ByggePodden fra Isola. 09.04.2018

Lange, F: Landslide Early Warning Systems in Norway. TBA 4510 – Geotechnical Specialization Project. NTNU, Trondheim 2018

Fjeld, M: Detection of Landslides. TBA 4510 – Geotechnical Specialization Project. NTNU, Trondheim 2017

Frauenfelder, R, Kaiser, G, Harbitz, C.B, Glimsdal, S, Liu, Z, Cepeda, J, Uzielli, M, Eidsvig, U & Høyda, Ø.A: GeoRisk Assessment and Management (GRAM) report. NGI, Oslo 31.12.2017

Stagrum, A.E: Fukt i isolasjon mot terreng. TBA4521 - Bygnings- og materialteknikk, fordypningsprosjekt. NTNU, Trondheim 2017

Nes, M & Trommer, M: Utbredelse og adopsjon av blågrønn faktor. Bacheloroppgave. HiOA, Oslo 2017

Tuven, H.O, Ugedal, A.U & Reitan, K.M: Klimarobust enebolig for fremtidens vær. Bacheloroppgave. NTNU, Trondheim 2017

Tajet, H.T.T & Hygen, H.O: Potential risk of wood decay. MET report no. 8/2017. ISSN 2387-4201

Jordbakke, A, Røsjø, M.J, Skogvold, T & Karstensen, H: Kartlegging av 11 kommuners arbeid med klimatilpasning. Analyse & Strategi Rapport M-647|2016

De Propris, L, Sotarauta, M, Hecker, P.A, Ayazi, R, Time B, Belis, J, Pursula, T, Saddler, J: Shaping the Future now – Good Start ! International evaluation of Geo Life Region, Smart Housing Småland and The Paper Province 2.0. Vinnova Report VR 2016:11, 2016. ISBN 978-91-87537-57-8

Thodesen, B & Time, B: Når taket dør. NTNU Tech Zone 24.11.2016

Lisø, K.R: Alt var mye bedre etter krigen. NTNU Tech Zone 08.09.2016

Gullbrekken, L: Problematiske tak. NTNU Tech Zone 17.12.2015

Sægrov, S: Ned med vannet! NTNU Tech Zone 15.10.2015

Kvande, T, Lisø, K.R, Hygen, H.O, Time, B: Mot normalt! NTNU Tech Zone 03.10.2015

Kvande, T: Vêrmelding for dei neste hundre åra: Meir nedbør! NTNU Tech Zone 25.09.2015

Thorolfsson, S.T: Hva skal vi gjøre med alt regnvannet? NTNU Tech Zone 03.07.2015

Kvande, T: Nytt senter skal redusere risiko ved klimaendringer og ekstremvær. NTNU Tech Zone 24.04.2015