Velkommen til ny internship student

Yassmine al Hamany er 5. års masterstudent fra INSA Lyon i Frankrike, der hun studere til siv. Ing innen bygg og miljø. Hun er opprinnelig fra Marokko. Hun er her hos oss i Klima 2050 som internship student, hvor hun skal ha relevant forskningspraksis i 5 måneder som en del av studiet. Hun vil jobbe sammen med Valdimír Hamouz på testfeltet på Høvringen og videre med regnsimulatoren vi har der. Hun skal være her frem til midten av Februar 2020.

Yassmin ble introdusert til Klima 2050 – partnerskapet på temasamlingen "Klima 2050 Pilot Project Tour Trondheim". Her studerer hun den nye overvannsløsningen på Trondheim Torg sammen med Jardar Lohne fra NTNU

Yassmin ble introdusert til Klima 2050 – partnerskapet på temasamlingen "Klima 2050 Pilot Project Tour Trondheim". Her studerer hun den nye overvannsløsningen på Trondheim Torg sammen med Jardar Lohne fra NTNU


Klima 2050 deltakelse på MUSLOC

Klima 2050 var representert på workshop'en MUSLOC (Multi-scale analysis of slopes under climate change), en internasjonal workshop arrangert av UPC (dvs. det tekniske universitet) i Barcelona 19-20 september 2019. Dette året var vekten lagt på bruk av vegetasjon og andre naturbaserte løsninger i arbeidet med å bedre skråningsstabilitet, sett i lys av klimaendringer. Les mer her

Seminar om norske naturskadeordninger

Den 29. august arrangerte Naturfareforum i samarbeid med Klima 2050 et seminar om norske naturskadeordninger. Norge har vært og er utsatt for naturskade, og klimaendringer forventes å øke disse skadene. I kyststrøkene er det storm- og skredskadene som dominerer, mens lavlandet er mer utsatt for flomskader. Tettbygde strøk er utsatt for skader som følge av overvann etter nedbør. Seminarets første del vil tok for seg de mest relevante ordningene knyttet til forebygging og erstatning mot naturskade (privat forsikring og statlige ordninger). Del 2 var en interaktiv del med korte innledninger fra panelet, med innspill, spørsmål og svar fra deltakerne. Presentasjoner fra seminaret finner du her.

Klimatilpasningsdagene 2019 med fokus på praktiske løsninger

Klimatilpasningsdagene arrangeres 24. - 25 september på Clarion Hotel Air like ved Stavanger Lufthavn Sola. Arrangør er Skjævelandgruppen i samspill med Klima 2050. Fokus på praktiske løsninger for disponering av overvann opprettholdes og intensiveres. De beste løsningene på dagens og fremtidens utfordringer med overvann ligger i en helhetlig tilnærming, en tverrfaglighet og et samspill mellom alle disipliner som er involvert i overvannsdisponering. Flere arbeider fra Klima 2050 presenteres. Les mer om programmet og meld deg her